KWALITEIT


Workmate Company werkt met een methodische aanpak. Hieronder wordt verstaan dat er modulair gewerkt wordt, of dat nu in de oriëntatiefase of binnen een traject is. Er wordt met modules gewerkt met een vooraf geformuleerd doel en een tijdspad waarbij het behaalde na afloop van de module vastgelegd wordt in een portfolio. De deelnemer start met een individueel trajectplan, waarbij de voorkeur uitgaat naar groepsgewijze begeleiding. Iedere deelnemer doorloopt dan zijn of haar eigen traject en doet dat binnen de groep. In enkele gevallen krijgt de deelnemer eerst individuele begeleiding waarbij ingezet wordt op het creëren van perspectief en motivatie om vanuit daar een traject op te starten binnen de groepsgerichte begeleiding. Het integraal aanbieden van deze twee samenhangende ondersteuningsvormen vergroot de kans op groei op de participatieladder. Indien het individuele traject vastloopt of er worden problemen ondervonden, zet Workmate Company direct intern individuele begeleiding in, zodat het traject zo spoedig mogelijk hervat of succesvol voortgezet kan worden. Bij het niet of gedeeltelijk volbrengen van een module wordt het trajectplan bijgesteld.

 

Om deze kwaliteit te kunnen garanderen is Workmate Company gecertificeerd vanuit het ISO 9001-keurmerk. Dat wil zeggen dat Workmate voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen vanuit dit keurmerk. Hierbij moet u denken aan het in huis hebben van goed opgeleid personeel dat beschikt over de nodige kennis en deskundigheid; het hebben van een klachtenregeling, vertrouwenspersoon en medezeggenschapsraad en het met regelmaat meten van de cliënttevredenheid voor input betreffende het verbeterplan.

MEDEZEGGENSCHAP


Text..

Het belangrijkste voor Workmate Company is het welbevinden van haar cliënten. Workmate vindt het belangrijk dat er zoveel mogelijk direct besproken wordt op de plek waar de dingen zich afspelen en dat is vaak op de werkvloer tijdens de activiteiten of thuis in de woonsituatie/woning. Omdat goede ideeën voortkomen uit delen, willen we graag dat onze cliënten met ons meedenken over de onderwerpen die van belang zijn binnen Workmate Company. Dit kunnen onderwerpen zijn als het coachen, bemiddelen en begeleiden van groepsprocessen, maar ook het afstemmen van de communicatie met de cliënten. We nodigen dan ook iedere cliënt uit om te zeggen wat voor hem of haar belangrijk is.


Om dit zo goed mogelijk te kunnen aanpakken, hebben we ervoor gekozen om eenmaal in de twee maanden een informeel gesprek te hebben met de cliënten. De begeleiders vragen de cliënten tijdens hun activiteiten/werkzaamheden hun mening over het een en ander te geven. Deze veilige setting zorgt ervoor dat de cliënt alle ruimte krijgt om zijn/haar ervaringen te bespreken en te delen en opmerkingen te maken over punten waar het eventueel beter zou kunnen. Eenmaal in het jaar organiseert de directie een vergadering waarbij de cliënten en het personeel met elkaar in gesprek gaan. Hierbij worden vragen beantwoord en discussiepunten aangegaan.

Text...

KLACHTEN


Bij Workmate Company doen wij ons werk zo zorgvuldig mogelijk. De lijnen zijn kort en de leidinggevende en de medewerkers werken nauw samen om de wensen van de cliënt te realiseren. Toch kan het zo zijn dat er iets is gebeurd waarover een cliënt ontevreden is of waar hij of zij gewoon een vervelend gevoel aan heeft overgehouden. We zouden het erg waarderen als dat bij ons gemeld wordt. Workmate Company stimuleert de dialoog tussen betrokkenen: cliënten, begeleiders, verwanten en/of vertegenwoordigers. Wij adviseren cliënten dan ook om eerst het gesprek aan te gaan met zijn of haar directe begeleider. Deze begeleider kan adviseren welke route vervolgens te nemen.

 

Workmate Company heeft naast persoonlijke begeleiders ook een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Deze persoon bepaalt na een gesprek samen met de cliënt wat de eventuele vervolgstappen zullen zijn die kunnen worden ondernomen. Wanneer een situatie voor de cliënt niet als opgelost voelt, kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling. Workmate Company heeft hiervoor een onafhankelijke klachtenfunctionaris aangesteld. De regeling zelf krijg je aangeboden wanneer je gebruik maakt van een van de diensten van Workmate Company. 

 

Voor onduidelijkheden, bijvoorbeeld wie de persoonlijke begeleider is, kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Voor direct contact met de onafhankelijke vertrouwenspersoon en tevens de klachtenfunctionaris kunt u gebruik maken van onderstaande gegevens:

Esseline McKenzie 

Telefoon: 06-33870706

E-mailadres: e.mckenzie@upcmail.nl

Klachtenfunctionaris Esseline McKenzie

Text...