Disclaimer

Workmate Company besteedt veel aandacht aan het zo compleet, actueel en toegankelijk maken en houden van de website. Bovendien streven wij ernaar deze zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Ondanks onze zorg kan informatie op deze media onjuist of onvolledig zijn. Workmate Company is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de gegevens van deze media.

Bezoekers en gebruikers van deze media kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie die we aanbieden. Als je twijfelt over de juistheid van de gegevens of onjuistheden tegenkomt dan vragen wij je contact met ons op te nemen.

De in deze media afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, films, grafisch materiaal, logo’s of beeldmerken zijn eigendom van Workmate Company en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en / of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze sites of nieuwsbrief. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens gebruiken wij het materiaal voor het doel waarvoor het verzameld is. De media en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Workmate Company. Het overnemen van gegevens van workmatecompany.nl voor eigen gebruik is toegestaan. Het is niet toegestaan om (voor commerciële of anderen doeleinden) de websites of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van Workmate Company. Sommige (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van workmatecompany.nl, die niet ons eigendom zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van www.workmatecompany.nl.

Workmate Company wijst iedere aansprakelijkheid af voor eventuele schade door toegang tot en gebruik van deze media. We kunnen niet garanderen dat de websites foutloos en ononderbroken functioneren.