Zorgaanbod

Leerwerktrajecten

Workmate Company maakt zich samen met jou sterk voor het vergroten van jouw kansen op de (reguliere) arbeidsmarkt. Wij geloven dat iedereen een ontwikkelingsperspectief heeft en werken daarom samen met andere zorgaanbieders, collega ondernemers en onderwijsinstellingen om jouw individuele traject op maat vorm te geven. Op verschillende locaties kun jij middels een leerwerktraject arbeidsvaardigheden opdoen binnen echt bestaande bedrijven. Je leert praktische arbeidsvaardigheden als boren, zagen, frezen, monteren of tuinieren, maar ook sociale arbeidsvaardigheden zoals op tijd komen, kunnen samenwerken, kunnen omgaan met feedback en het houden aan gemaakte afspraken. Jouw arbeidsvaardigheden en competenties worden vastgelegd in een portfolio.

Tuin en dier in Harreveld

Zorg, altijd op maat

Leerwerktrajecten kunnen zowel binnen onze eigen locaties als daarbuiten op de reguliere arbeidsmarkt ingezet worden. Om tot een goede match te komen tussen de deelnemer en het arbeidsperspectief maken we gebruik van de Melba methode. Na de oriëntatiefase is het perspectief inzichtelijk en op basis daarvan wordt er vorm en inhoud aan het traject gegeven in een gestructureerd trajectplan. In het plan beschrijven we de stappen die Workmate Company met de deelnemer zet met perspectief op betaald werk, participatie in zowel de eigen context als binnen een bedrijf of de interne arbeidsmatige dagbesteding. In alle trajecten is sprake van een combinatie van werken en leren. De resultaten die een deelnemer boekt tijdens zijn of haar traject worden vastgelegd in een portfolio. In dit portfolio kunnen beroepsgerichte vaardigheden en competenties vastgelegd worden.

Uitdaging

Wij bieden jou de mogelijkheid een basisberoepsgericht diploma te halen. We dagen je uit met een leerroute die we afstemmen op jouw mogelijkheden.

Graafschap College

Met het Graafschap College in het bijzonder biedt Workmate Company een individuele opleiding op MBO-niveau 1 en 2 waarbij, naast het praktijkgedeelte, ook het theoretische gedeelte op de betreffende locatie van Workmate Company plaatsvindt.

Lees hier het verhaal van collega Janneke

Janneke
Coördinator team Oost
Leer ons kennen