Voor verwijzers

Informatie

Workmate Company biedt ambulante hulpverlening, arbeidsmatige dagbesteding, leerwerktrajecten, sportief ontwikkelen en beschermd wonen. Wij bieden iedereen vanaf 12 jaar met een hulpvraag de juiste ondersteuning, een traject op maat, waarbij jij zelf meedenkt over hoe die eruit mag komen te zien.

Samen met de deelnemer zetten we een stapje extra om de persoonlijke kwaliteiten te ontdekken, in te zetten en te ontwikkelen. We werken op een eigen, no-nonsense manier waarbij maatwerk voorop staat. Door te denken in mogelijkheden binnen de persoonlijke situatie versterkt Workmate Company de deelnemer. Ons doel is het vergroten van de eigen regie.

We zijn actief op het gebied van de participatiewet, zetten oplossingsgericht werken in en zijn SKJ geregistreerd.

Wij bieden diverse soorten zorg

  • Individuele begeleiding
  • Dagbesteding
  • Beschermd wonen
  • Leerwerktrajecten
  • Sport

Meer weten?

Wil je meer weten over onze organisatie of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Tommy.
Mail Tommy
Tommy Roosendaal
Manager

Ons aanbod

We bieden ondersteuning op onze locaties in Doetinchem, Lichtenvoorde en Harreveld, bij iemand thuis of op de plek waar iemand vaak is, zoals op het werk of binnen het onderwijs. Ook werken we veel samen met andere organisaties en zijn we aangesloten bij coöperatie I-Nova zorg. Binnen de dagbesteding zetten we bedrijven in, waarbij de deelnemers zich arbeidsmatig kunnen ontwikkelen. We hebben experts op het gebied van NAH, autisme, lichtelijk verstandelijke beperking en psychische klachten. We fungeren vaak als spin in het web tussen diverse organisaties maar ook als verbinder tussen werk en privésituaties.

Kijk voor ons volledige aanbod onder zorgaanbod.

Hoe de bedrijven elkaar en de deelnemers versterken

Hoe de bedrijven elkaar en de deelnemers versterken

I-nova

Workmate Company is een van de initiatiefnemers van I-Nova Zorg, waar dit in de Achterhoek ook de gecontracteerde partij is. Workmate Company valt dan ook met zijn praktijk onder I-Nova zorg (in de Achterhoek). Daarmee is het netwerk zeer groot en zijn er mogelijkheden in combinaties van behandelingen.
Het integrale aanbod dat geleverd kan worden is een grote kracht van I-Nova Zorg. I-Nova Zorg is er voor complexe opvoed vraagstukken, ambulante begeleiding en behandeling, arbeidsmatige dagbesteding, basis- en specialistische GGZ en beschermd wonen. Dit doen we samen met onderwijs, sociale dienst, het UWV, jeugdbescherming en huisvesting coöperaties. Verwijzers kunnen met cliënten en hun omgeving terecht bij één loket voor jeugdhulp, WMO en Wonen. Daarnaast biedt I-Nova Zorg ook een breed aanbod als het gaat om de jeugdigen en hun ouders of het hele gezin.

Voor meer informatie kijk op: https://www.i-novazorg.nl/ of neem contact met ons op.