In the pocket! Certificaat oplossingsgericht werken

2 minuten leestijd
Geplaatst op
12
July
2023

Binnen Workmate Company vinden we het belangrijk dat we elkaar versterken, zo ook onze medewerkers. We kijken naar kwaliteiten, denken in mogelijkheden en geven elkaar binnen de kaders, ruimte voor ontwikkeling.

Dit maakt dat alle medewerkers geschoold worden in de methodiek ‘Oplossingsgericht Werken’.  Een grote groep begeleiders heeft onlangs het certificaat hiervoor behaald. Deze manier van werken past bij ons. Er zijn 3 uitgangspunten binnen deze methodiek welke we hanteren in de begeleiding;

1. Stop met wat niet werkt

2. Kijk naar wat wél werkt

3. Leer het de ander.

We werken aan Toekomstgericht, in plaats van ‘Probleemgericht’. Er is erkenning voor de deelnemer, voor zijn of haar proces. Samen wordt er gekeken naar ontwikkeling, stap voor stap.

Dit levert op dat er een positief werkende professionele flow ontstaat, er resultaten en successtory’s  geboekt worden, kwaliteiten worden versterkt en het zelfvertrouwen en denken in mogelijkheden, groeit.

Einde van dit bericht!